Структура

Адміністрація
Прийом громадян
Документація
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку
Зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку
Ліцензія
Акредитаційний сертифікат
Статут КНП ХОР "ОКПЛ №3"
Положення
Положення про відеоспостереження
Права та обовьязки пацієнтів
Правила внутрішнього розпорядку
Виписка з ЄДР
Контакти
Як нас знайти
Корисна інформація
Інформація про організації, що належать до сфери управління
Відомості ДСК
Дайджест медичної реформи
Я маю право !
Інформаційна база
Закон України «Про психіатричну допомогу»
Закон України «Про захист персональних даних»
Закон України «Про інформацію»
Закони України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України "Про запобігання корупціі"
Публічна інформація
Звіти публічна інформація
ЗВІТ за II півріччя 2017 року
Запити на публічну інформацію
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є КЗОЗ ХОКПЛ №3
Наявність медикаментів
Iнформація про надходження та використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Отчет по благотворительности 1 квартал
Отчет по благотворительности 2 квартал
Отчет по благотворительности 3 квартал
Отчет по благотворительности 4 квартал
Протидія корупції
План заходів спрямованих на запобігання і протидії корупції
Антикорупційна Програма
Звіт за 2017 рік
Громадська рада
Положення про Громадську раду
План на 2017 рік
Склад
Річний план закупівль
Додаток до РПЗ 31.03.2016
Архів річних планів закупівель
Архів річних планів закупівель 2013р.
річний план на 2013
річний план на 2013 рік із змінами 2
річний план на 2013 рік із змінами 3
річний план закупівель на 2013 рік 4
річний план закупівель на 2013 рік 5
Архів річних планів закупівель 2014р.
річний план закупівель на 2014 рік із змінами
річний план закупівель на 2014 рік( із змінами) 2
Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік
Зміни до додатку річного плану закупівель на 2014 рік
Архів річних планів закупівель 2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 29.12.2015р.
Додаток до РПЗ 25.09.2015
Додаток до РПЗ 24.09.2015
Додаток до РПЗ із змінами від 21.09.2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 18.09.15р.)
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 16.09.15р.)
Додаток до РПЗ на 2015 рік
Річний план закупівель на 2015 рік (на очікувану вартість)
Зміни 1 до річного плану закупівель на 2015рік
Зміни 2 до річного плану закупівель на 2015 рік
Зміни 3 до РПЗ на 2015р (від 14.04.15р)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (30/06/2016)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами (30.09.2016)
Додаток до РПЗ (iз змiнами) на 2016 рiк
Про лікарню
Музей лікарні
"Гаряча лінія"
Звернненя громадян
Інформація про звернення громадян в електронному вигляді

Публічна інформація

     КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 3»
 

 

НАКАЗ
« 17»  10  2018р                                                                           №  151

 
 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ, зі змінами та доповненнями, Постанови від 13 липня 2011 р. N 740 « Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію » з урахуванням Наказу Міністерства охорони здоров'я Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Міністерстві охорони здоров'я України від 06.05.2014 №299
 
 
НАКАЗУЮ:
1 Визначити секретаря - друкарку Єна І.Є. як посадову особу, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до лікарні.
2. Секретарю-друкарці Єна І.Є.:
2.1. Вживати організаційні заходи щодо забезпечення в лікарні в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:
-     розробити та затвердити форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);
-     запровадити облік запитів на інформацію;
-     визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;
-     створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;
-     забезпечити оприлюднення на сайті та інформаційних стендах форм запитів, копію наказу на отримання публічної інформації;
-     за потребою систематично оприлюднювати і оновлювати інформацію про діяльність ХОКПЛ №3 на сайті лікарні.
2.2. Забезпечити унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної конфіденційної інформації та неприпустимості розголошення такої інформації
стан, релігійність, стан здоров я, адресу, дату і місце народження, відомостей про роботу, а також відомостей, що стосуються лікарської таємниці.
    2.3. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям; громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації.
3 Юристконсульту Ведерніковій В.О.:
3.1.1     Розробити та затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
3.2.1.   Надавати консультації відповідальним особам під час оформлення відповіді на запит
 
4.   Заступнику генерального директора з економічних питань Семеновій Л.В. затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію лікарнею (обсягом більш як 10 сторінок).
5.   Головному бухгалтеру Кириченко Т.С. забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».
6.   Діловоду Холодній Ю. С. ознайомити з даним наказом всіх зазначених в ньому осіб під особистий підпис.
7.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 
 
 
 
Генеральний директор                                 (підпис)           В. В. Коваленко
 

Новини

 

Президент підписав закон, що дає старт медичній реформі

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Безпека та довiра социологичне опитування

ПОДРОБНЕЕ