Структура

Адміністрація
Прийом громадян
Зміни режиму роботи
Документація
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку
Зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку
Ліцензія
Акредитаційний сертифікат
Статут КНП ХОР "ОКПЛ №3"
Положення
Положення про відеоспостереження
Права та обовьязки пацієнтів
Правила внутрішнього розпорядку
Виписка з ЄДР
Структура
Зразок заяви про довiдку або виписку
Контакти
Як нас знайти
Корисна інформація
Інформація про організації, що належать до сфери управління
Відомості ДСК
Дайджест медичної реформи
Я маю право !
Дайджест Для Медичних працівників
Мапа пунктів тестування на COVID-19
Підтримка реформи охорони здоров’я
Інформаційна база
Закон України «Про психіатричну допомогу»
Закон України «Про захист персональних даних»
Закон України «Про інформацію»
Закони України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України "Про запобігання корупціі"
Публічна інформація
Звіти публічна інформація
ЗВІТ за II півріччя 2017 року
Запити на публічну інформацію
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є КЗОЗ ХОКПЛ №3
Наявність медикаментів
Iнформація про надходження та використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Зразок заяви про довiдку або виписку
Благотворительность
Отчет по благотворительности 2 квартал 2020г
Отчет по благотворительности 1 квартал
Отчет по благотворительности 2 квартал
Отчет по благотворительности 3 квартал
Отчет по благотворительности 4 квартал
Отчет благ. 4 квартал 19г
Отчет по благотворительности 1 квартал 2020г
Благотворительность 4 квартал 2020
Отчет по благотворительности 3 квартал 2020г
Благодiйнiсть 1 квартал 2021 року
Договори
Відкриті торги на закупівлю
ВТ по капремонту вхідної групи
Протидія корупції
План заходів спрямованих на запобігання і протидії корупції
Антикорупційна Програма
Звіт за 2019 рік
Громадська рада
Положення про Громадську раду
План на 2017 рік
Склад
Інформація щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг
Архів річних планів закупівель
Архів річних планів закупівель 2013р.
річний план на 2013
Додаток до РПЗ 31.03.2016
річний план на 2013 рік із змінами 2
річний план на 2013 рік із змінами 3
річний план закупівель на 2013 рік 4
річний план закупівель на 2013 рік 5
Архів річних планів закупівель 2014р.
річний план закупівель на 2014 рік із змінами
річний план закупівель на 2014 рік( із змінами) 2
Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік
Зміни до додатку річного плану закупівель на 2014 рік
Архів річних планів закупівель 2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 29.12.2015р.
Додаток до РПЗ 25.09.2015
Додаток до РПЗ 24.09.2015
Додаток до РПЗ із змінами від 21.09.2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 18.09.15р.)
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 16.09.15р.)
Додаток до РПЗ на 2015 рік
Річний план закупівель на 2015 рік (на очікувану вартість)
Зміни 1 до річного плану закупівель на 2015рік
Зміни 2 до річного плану закупівель на 2015 рік
Зміни 3 до РПЗ на 2015р (від 14.04.15р)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (30/06/2016)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами (30.09.2016)
Додаток до РПЗ (iз змiнами) на 2016 рiк
Повiдомлення про послуги з розподілу електричної енергії
Проведення процедури відкритих торгів
Про лікарню
Музей лікарні
"Гаряча лінія"
Звернненя громадян
Інформація про звернення громадян в електронному вигляді

Положення про Громадську раду

 
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради
" Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3"


ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказКНП ХОР " ОКПЛ №3"
від 17.10.2018 р. № 149
 


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " Обласна клінічна психіатрична лікарнія № 3"
 
1. Загальні положення
1.1.   Громадська рада Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " Обласна клінінчна психіатрична лікарня № 3" (далі - Громадська рада) - це громадський дорадчий орган, що формується з представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, медичних навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій інвалідів та ветеранів, батьків, опікунів (піклувальників), окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем надання стаціонарної психіатричної допомоги хворим на психічні розлади особам, ветеранам війни, інвалідам та дітям-інвалідам внаслідок психічних розладів, які потребують забезпечення і сприятливих умов надання якісного медичного обслуговування в умовах психіатричного стаціонару, вирішення соціальних питань тощо.
1.2.    У своїй діяльності Громадська рада Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " Обласна клінінчна психіатрична лікарня № 3"(далі - КНП ХОР " ОКПЛ №3" ) керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність лікувально- профілактичних закладів та цим положенням.
2. Мета, завдання і принципи діяльності Громадської ради
2.1.     Метою діяльності Громадської ради є допомога КНП ХОР " ОКПЛ №3" в покращенні стаціонарної медичної психіатричної допомоги хворим на психічні розлади особам, ветеранам війни, інвалідам та дітям-інвалідам внаслідок психічних розладів, вирішенні їх соціальних питань.
2.2.   Основними завданнями Громадської ради є:
-      співпраця з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, організаціями, підприємствами, установами, медичними навчальними закладами, громадськими організаціями інвалідів та ветеранів, окремими громадянами, що спрямована на покращення стаціонарної медичної психіатричної допомоги хворим на психічні розлади особам, ветеранам війни, інвалідам та дітям-інвалідам внаслідок психічних розладів.
-   попередження виникнення проблемних питань та складних ситуацій;
-    залучення громадськості та окремих громадян до вирішення проблем щодо рівня надання стаціонарної психіатричної допомоги;
-   сприяння зміцненню матеріально-технічної бази КНП ХОР " ОКПЛ №3";
-   сприяння виконання чинного законодавства щодо захисту прав осіб, хворих на психічні розлади при наданні їм стаціонарної психіатричної допомоги;
-       сприяння реабілітації та ре соціалізації хворих на психічні розлади в суспільстві;
- організація культурно-просвітницької роботи серед пацієнтів лікарні та їх родичів.
2.3. Громадська рада діє на засадах:
-   пріоритету дотримання прав людини,
-   поєднання інтересів особи та суспільства; -самоврядування;
-   колегіальності ухвалення рішень;
-  добровільності і рівноправності членства;
-   законності та гласності.

3. Створення Громадської ради та організація її діяльності
 3 .1. Громадська рада створюється за рішенням генерального директора КНП ХОР " ОКПЛ №3".
3.2.    Громадська рада формується у складі 7 осіб з представників трудового колективу лікарні, представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій інвалідів га ветеранів, навчальних закладів, окремих громадян, опікунів (піклувальників).
3.3.    Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.
3.4.    Робота Громадської ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж один раз у квартал. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення Громадської ради приймається більшістю голосів.
3.5.    Громадська рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, на сайті лікарні тощо.
3.6.    Рішення Громадської ради (у вигляді протоколу) в 7-денний термін доводиться до відому колективу  КНП ХОР " ОКПЛ №3", громадськості. Його виконання організовується членами Громадської ради.
3.7.    Протоколи засідання Громадської ради зберігаються у голови Громадської ради протягом трьох років.
3.8.    Не допускається втручання членів Громадської ради в лікувально- діагностичний, реабілітаційний процес, фінансово-господарську діяльність тощо відповідно до чинного законодавства.
4. Права Громадської ради
4.1. Громадська рада має право:
-        проводити мониторинг щодо вивчення стану надання стаціонарної психіатричної допомоги, організації діяльності КНП ХОР " ОКПЛ №3" та їх поліпшення;
-        вносити на розгляд директора лікарні, загальних зборів трудового колективу, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пропозицій щодо покращення матеріально-технічної бази КНП ХОР " ОКПЛ №3", забезпечення належних умов лікування та реабілітації хворих;
-   сприяти залученню додаткових джерел фінансування КНП ХОР " ОКПЛ №3";
-   вживати заходи по зміцненню матеріально-технічної бази КНП ХОР " ОКПЛ №3";
-     брати участь у розгляді звернень громадян та організацій з питань, що стосуються роботи КНП ХОР " ОКПЛ №3", з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

 

Голова Громадської ради                                                                                                  

 

Новини

 

Надаємо послуги видачі « Медичної довідки про проходження психіатричного огляду» (форма 122-2/0)

ПОДРОБНЕЕ

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

З 1 квітня 2020 року для переходу від бюджетного фінансування спеціалізованих закладів охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції до оплати за надані медичні послуги населенню згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в Лікарні розпочато процес реєстрації з проходження етапів для контрактування з Національною службою здоров’я України. Деталізована інформація про стан готовності закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу, до контрактуваня з НСЗУ відображається на сайті Національної служби здоров’я України за посиланням:

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Президент підписав закон, що дає старт медичній реформі

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Безпека та довiра социологичне опитування

ПОДРОБНЕЕ

Дайджейст для медичних сотрудникiв

ПОДРОБНЕЕ

Дія.Цифрова освіта

Всеукраїнська школа онлайн