Структура

Адміністрація
Прийом громадян
Документація
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку
Зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку
Ліцензія
Акредитаційний сертифікат
Статут КНП ХОР "ОКПЛ №3"
Положення
Положення про відеоспостереження
Права та обовьязки пацієнтів
Правила внутрішнього розпорядку
Виписка з ЄДР
Контакти
Як нас знайти
Корисна інформація
Інформація про організації, що належать до сфери управління
Відомості ДСК
Дайджест медичної реформи
Я маю право !
Інформаційна база
Закон України «Про психіатричну допомогу»
Закон України «Про захист персональних даних»
Закон України «Про інформацію»
Закони України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України "Про запобігання корупціі"
Публічна інформація
Звіти публічна інформація
ЗВІТ за II півріччя 2017 року
Запити на публічну інформацію
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є КЗОЗ ХОКПЛ №3
Наявність медикаментів
Iнформація про надходження та використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Отчет по благотворительности 1 квартал
Отчет по благотворительности 2 квартал
Отчет по благотворительности 3 квартал
Отчет по благотворительности 4 квартал
Протидія корупції
План заходів спрямованих на запобігання і протидії корупції
Антикорупційна Програма
Звіт за 2017 рік
Громадська рада
Положення про Громадську раду
План на 2017 рік
Склад
Річний план закупівль
Додаток до РПЗ 31.03.2016
Архів річних планів закупівель
Архів річних планів закупівель 2013р.
річний план на 2013
річний план на 2013 рік із змінами 2
річний план на 2013 рік із змінами 3
річний план закупівель на 2013 рік 4
річний план закупівель на 2013 рік 5
Архів річних планів закупівель 2014р.
річний план закупівель на 2014 рік із змінами
річний план закупівель на 2014 рік( із змінами) 2
Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік
Зміни до додатку річного плану закупівель на 2014 рік
Архів річних планів закупівель 2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 29.12.2015р.
Додаток до РПЗ 25.09.2015
Додаток до РПЗ 24.09.2015
Додаток до РПЗ із змінами від 21.09.2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 18.09.15р.)
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 16.09.15р.)
Додаток до РПЗ на 2015 рік
Річний план закупівель на 2015 рік (на очікувану вартість)
Зміни 1 до річного плану закупівель на 2015рік
Зміни 2 до річного плану закупівель на 2015 рік
Зміни 3 до РПЗ на 2015р (від 14.04.15р)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (30/06/2016)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами (30.09.2016)
Додаток до РПЗ (iз змiнами) на 2016 рiк
Про лікарню
Музей лікарні
"Гаряча лінія"
Звернненя громадян
Інформація про звернення громадян в електронному вигляді

Перелік відомостей ДСК

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ КЗОЗ ХОКПЛ № 3
№157 від « 05» грудня 2016р.

 
 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію не віднесену до зводу відомостей, що становлять державну таємницю в Україні
 в КЗОЗ  Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні № 3

 
1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Лікарні або здійсненням контрольних, наглядових функцій Лікарні та структурних підрозділів (психіатричних відділеннях), діяльність яких спрямовується та координуються адміністрацією Лікарні, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
3 .Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану закладу, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ, щодо:
мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
надання медичних послуг населенню, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань в області в особливий період;
забезпечення виконання мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
показники із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб установи на особливий період.
4.Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування установи в особливий період і воєнний час.
5. Відомості про стан мобілізаційної готовності установи.
6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану установи.
7.Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану установи щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
8.  Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення установи на режим роботи в умовах особливого періоду.
9.  Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку установи.
10.Відомості, подані Харківській обласній державній адміністрації про чисельність працюючих військовозобов'язаних та тих, які заброньовані за установою згідно з переліками посад і професій (до 500 осіб).
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ КЗОЗ ХОКПЛ № 3
№ 157 від «05»_грудня 2016р.

 
 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять конфіденційну інформацію в
 

1.Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян.
 
 

Новини

 

Президент підписав закон, що дає старт медичній реформі

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Безпека та довiра социологичне опитування

ПОДРОБНЕЕ