Структура

Адміністрація
Прийом громадян
Зміни режиму роботи
Документація
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку
Зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку
Ліцензія
Акредитаційний сертифікат
Статут КНП ХОР "ОКПЛ №3"
Положення
Положення про відеоспостереження
Права та обовьязки пацієнтів
Правила внутрішнього розпорядку
Виписка з ЄДР
Структура
Зразок заяви про довiдку або виписку
Контакти
Як нас знайти
Корисна інформація
Інформація про організації, що належать до сфери управління
Відомості ДСК
Дайджест медичної реформи
Я маю право !
Дайджест Для Медичних працівників
Мапа пунктів тестування на COVID-19
Підтримка реформи охорони здоров’я
Інформаційна база
Закон України «Про психіатричну допомогу»
Закон України «Про захист персональних даних»
Закон України «Про інформацію»
Закони України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України "Про запобігання корупціі"
Публічна інформація
Звіти публічна інформація
ЗВІТ за II півріччя 2017 року
Запити на публічну інформацію
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є КЗОЗ ХОКПЛ №3
Наявність медикаментів
Iнформація про надходження та використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Зразок заяви про довiдку або виписку
Благотворительность
Отчет по благотворительности 2 квартал 2020г
Отчет по благотворительности 1 квартал
Отчет по благотворительности 2 квартал
Отчет по благотворительности 3 квартал
Отчет по благотворительности 4 квартал
Отчет благ. 4 квартал 19г
Отчет по благотворительности 1 квартал 2020г
Благотворительность 4 квартал 2020
Отчет по благотворительности 3 квартал 2020г
Благодiйнiсть 1 квартал 2021 року
Договори
Відкриті торги на закупівлю
ВТ по капремонту вхідної групи
Протидія корупції
План заходів спрямованих на запобігання і протидії корупції
Антикорупційна Програма
Звіт за 2019 рік
Громадська рада
Положення про Громадську раду
План на 2017 рік
Склад
Інформація щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг
Архів річних планів закупівель
Архів річних планів закупівель 2013р.
річний план на 2013
Додаток до РПЗ 31.03.2016
річний план на 2013 рік із змінами 2
річний план на 2013 рік із змінами 3
річний план закупівель на 2013 рік 4
річний план закупівель на 2013 рік 5
Архів річних планів закупівель 2014р.
річний план закупівель на 2014 рік із змінами
річний план закупівель на 2014 рік( із змінами) 2
Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік
Зміни до додатку річного плану закупівель на 2014 рік
Архів річних планів закупівель 2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 29.12.2015р.
Додаток до РПЗ 25.09.2015
Додаток до РПЗ 24.09.2015
Додаток до РПЗ із змінами від 21.09.2015
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 18.09.15р.)
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (із змінами від 16.09.15р.)
Додаток до РПЗ на 2015 рік
Річний план закупівель на 2015 рік (на очікувану вартість)
Зміни 1 до річного плану закупівель на 2015рік
Зміни 2 до річного плану закупівель на 2015 рік
Зміни 3 до РПЗ на 2015р (від 14.04.15р)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (30/06/2016)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами (30.09.2016)
Додаток до РПЗ (iз змiнами) на 2016 рiк
Повiдомлення про послуги з розподілу електричної енергії
Проведення процедури відкритих торгів
Про лікарню
Музей лікарні
"Гаряча лінія"
Звернненя громадян
Інформація про звернення громадян в електронному вигляді

Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                                                                                              Генеральний директор
                                                                                              КЗОЗ ХОКПЛ №3
                                                                                              __________ В. В. Коваленко
                                                                                              «30»_грудня 2015р.
 

 
 
 
 

Антикорупційна програма
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3
 

 
І. Загальні положення.
 
1.1.  Антикорупційна програма (надалі Програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Комунального закладу охорони здоров’я Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3 (надалі Лікарня).
1.2. Цю Програму розроблено на підставі; Про запобігання корупції
Верховна Рада України; Закон від 14.10.2014 № 1700-VII  зі змінами та доповненнями, Статуту Лікарні.
1.3. Цю Програму повинні знати всі працівники Лікарні.
 
 
2. Сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються положення цієї Програми.
 
2.1. Положення Програми поширюються на всіх осіб, що мають намір вступити у трудові відносини з Лікарнею, перебувають у трудових відносинах чи припинили трудові відносини з Лікарнею, а також інших (у тому числі юридичних) осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти чи діють від імені Лікарні.
 
3. Антикорупційні заходи, які проводить Лікарня під час здійснення діяльності.
 
-      аналіз стану виконання Закону України «Про запобігання корупції»;
-      перевірку працівників щодо виконання ними вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
-      заслуховує звіти працівників на нарадах про стан дотримання антикорупційного законодавства в підрозділах;
-      проводить роботу з профілактики корупції;
-      поповнює та систематично оновлює антикорупційні матеріали, доводить їх до відому працівників Лікарні;
-      у разі виявлення корупційного правопорушення припиняє його.
В своїй діяльності працівники Лікарні  керуються посадовими , робочими інструкціями або нормами чинного законодавства України, працівникам забороняється порушувати вимоги посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та внутрішніх нормативних актів Лікарні, а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.
 
Працівники Лікарні зобов’язані:
-      не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Лікарні;
-      утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Лікарні;
-      невідкладно інформувати уповноважену особу антикорупційної програми (надалі Уповноважена) Лікарні або генерального директора про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Лікарні;
-      невідкладно інформувати Уповноваженого або генерального директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
-      невідкладно інформувати Уповноваженого або генерального директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
 
Заходи, які вживають співробітники Лікарні у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.
У разі надходження до працівника Лікарні пропозиції щодо надання йому неправомірної вигоди, такий працівник зобов’язаний відмовитись від її отримання, про що протягом 3-х робочих годин повідомити Уповноваженого Лікарні.
У разі дарування працівнику Лікарні  подарунку - грошових коштів або іншого майна, переваги, пільги, послуги, які надають безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової, що пов’язано із виконанням покладених Лікарнею на працівника, такий працівник зобов’язаний відмовитись від його отримання, по що не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити Уповноваженого.
Повідомлення Уповноваженому надається у вигляді службової записки, яку працівник оформляє самостійно та за його бажанням без реєстрації в журналі _____
У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.
 
Шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:
-      позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;
-      усунення працівника від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;
-      переведення працівника на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;
-      прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.
 
4.    Норми професійної етики працівників Лікарні. Обов’язки посадових осіб при виконанні службових повноважень.
 
При виконання працівниками Лікарні службових повноважень, працівник зобов’язаний дотримуватись посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та внутрішніми нормативними актами,  а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.
 
Посадові особи Лікарні зобов’язані:
-      не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Лікарні;
-      утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Лікарні;
-      невідкладно інформувати Уповноваженого або  генерального директора про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Лікарні;
-      невідкладно інформувати Уповноваженого або генерального директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
-      невідкладно інформувати Уповноваженого або генерального  директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
-      на нерозголошення наданої ним конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
 
 
5.  Права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників.
 
5.1 Функції Уповноваженого в Лікарні виконує особа, призначена наказом  генерального директора.
5.2. Уповноважений є посадовою особою Лікарні.
5.3. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
5.4. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
5.4.1. має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
5.4.2. за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
5.4.3. звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, — протягом трьох років з дня такого звільнення. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Лікарні. У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це генерального директора з одночасним поданням заяви про звільнення за власною ініціативою.
5.5. Уповноважений перебуває у безпосередньому підпорядкуванні генерального директора та з питань виконання заходів з виявлення та протидії корупції в Лікарні підзвітний Органу управління.
5.6. Звільнення Уповноваженого здійснюється з урахуванням приписів Закону України «Про запобігання корупції», нормативних та розпорядчих актів.
5.7. Відділ кадрів Лікарні забезпечує інформування Національного агентства з питань протидії корупції про звільнення Уповноваженого протягом двох робочих днів з дати його звільнення.
5.8. Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо виявлення, запобігання та протидії корупції у діяльності Лікарні, а також забезпечення дотримання правил етичної поведінки працівниками Лікарні.
5.9. На Уповноваженого покладається виконання антикорупційних заходів, передбачених Програмою..
5.10. Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань Уповноважений має право:
5.10.1. отримувати від працівників підприємства та інших осіб письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Лікарні з цих питань, підготовки запитів та роз’яснень згідно із покладеними на нього функціями);
5.10.2. отримувати від підрозділів та посадових осіб Лікарні інформацію та матеріали, в тому числі засвідчені належним чином копії або оригінали документів, матеріалів щодо здійснення закупівель, реалізації інших правочинів та юридично значимих дій, в тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
5.10.3. отримувати проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на наявність чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;
5.10.4. отримувати доступ у будь-які приміщення чи його відокремлених підрозділів;
5.10.5. отримувати доступ до наявних у Лікарні електронних засобів зберігання і обробки інформації, будь-яких баз даних (у тому числі на паперових носіях) та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників підприємства оформлення відповідних документів на паперовому носії, в тому числі в присутності інших осіб;
5.10.6. залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників інших структурних підрозділів Лікарні;
5.10.7. надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням адмінінстрації Лікарні) з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів;
5.10.8. здійснювати у присутності свідків або самостійно із застосуванням засобів фото- або відеозйомки огляд речей та документів, які належать працівникам Лікарні (за їхньою згодою) або фіксувати відмову від надання цих речей для огляду;
5.10.9. користуватися іншими правами, визначеними у його посадових інструкціях, наказах чи рішеннях уповноважених осіб.

6.Порядок звітування Уповноваженого
 
6.1. Уповноважений не менше 1 разу на квартал  звітує про виконання покладених на нього антикорупційних заходів та цієї Програми перед генеральним директором
6.2.  Законом строк звітування не визначений, а тому можна знизити періодичність звітування. Про кожний виявлений факт порушення антикорупційного законодавства, який містить ознаки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією, Уповноважений письмово повідомляє генерального  директора чи особу, яка виконує його обовьязки. Строк повідомлення — протягом одного робочого дня з моменту, коли Уповноважений дізнався чи повинен був дізнатися про цей факт. Один раз на рік у строк до 20 січня року, що настає за звітним, Уповноважений подає  генеральному директору звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у відповідному календарному році.

 
7.     Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
 
В Лікарні  запроваджуються персональна відповідальність Уповноваженого за збереження конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
З метою уникнення настання негативних наслідків, пов’язаних з розголошенням конфіденційної інформації в Лікарні згідно норм чинного законодавства України:
-      працівник, який повідомив про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення може бути переведений за власною згодою на інше місце роботи;
-      інші працівники Лікарні у тому числі посадові особи несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, що їм стало відомо під час виконання покладених на них службових чи робочих обов’язків.
 
8. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.
 
8.1. Терміни та порядок інформування про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
8.2. Працівник Лікарні зобов’язаний протягом 2 робочих днів, але не пізніше як до прийняття рішення чи вчинення діяння в стані конфлікту інтересів, повідомити Уповноваженого про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
8.3. Повідомлення надається письмово у вигляді службової записки, та за бажанням працівника може не реєструватись у журналі вихідної кореспонденції підрозділу у якому працює працівник.
8.4. Повідомлення може надаватись наручно безпосередньо Уповноваженому.
8.5.Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється Уповноваженим за погодженням із генеральним  директором.
8.6. До зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів можуть залучатьсь інші працівники Лікарні, у тому числі без повідомлення їх усіх обставин справи.
 
 
9.     Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників Лікарні з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.
 9.1. Уповноважений з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур може надавати усні та письмові консультації пов’язані з діяльністю Лікарні.
9.2. Уповноважений не може відмовити у наданні консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, якщо вони пов’язані з діяльністю Лікарні.
9.3.Уповноважений не несе відповідальності за надані консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, пов’язаних з діяльністю, якщо в законодавстві відсутній конкретний механізм дій чи напрацьована практика з даного виду правовідносин.
9.4.Запит на письмову консультацію надається Уповноваженому у вигляді службової записки.
9.5.Службова записка з запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур може надаватись Уповноваженому особисто, через канцелярію Лікарні.
9.6.З метою надання об’єктивної консультації  Уповноважений може звертатись за інформацією до інших працівників, підрозділів та третіх осіб.
 
10.  Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.
 
10.1. Форма проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників.
- підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції за необхідністю може проводиться Уповноваженим шляхом роз’яснень щодо діючого законодавства України.
 
11.Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.
 
11.1.Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.
До працівників, які порушують положення антикорупційної програми Лікарні можуть застосовуватись дисциплінарні стягнення у вигляді:
-      оголошення догани;
-      звільнення;
-      інші дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.
11.2. По кожному факту виявленого порушення положення антикорупційної програми від працівника отримується пояснення.
11.3. При обранні виду стягнення враховуються ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.
11.4. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку .
 
 
12. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.
 
12.1. Уповноважений за результатом розгляду інформації про факти підбурення працівників Лікарні до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками Лікарні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень доповідає  Генеральному директору Лікарні.
12.2. Після отримання інформації про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений  проводить перевірку ( внутрішнє розслідування) викладених фактів.
12.3. В ході проведення перевірки (внутрішнього розслідування) Уповноважений проводить збір інформації у вигляді пояснень, довідок, службових записок та інших документів, які мають значення для справи.
12.4. Перевірка може здійснюватись Уповноваженим  або комісією. Комісія скликається за розпорядженням генерального директора
12.5. Термін проведення перевірки ( внутрішнього розслідування) 10 днів  з дня наступного за днем отримання  повідомлення про факти підбурення працівників Лікарні до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
12.6. Термін проведення перевірки може бути продовжено на строк до 20 днів.
12.7. За результатам проведеної перевірки (внутрішнього розслідування) складається акт.
 
13.Порядок внесення змін до антикорупційної програми.
13.1. У разі необхідності приведення Програми у відповідність із новими приписами чинного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з питань запобігання корупції чи пов’язаних питань);
13.2. Зміни до антикорупційної Програми затверджуються наказом генерального  директора  Лікарні.
 

Новини

 

Надаємо послуги видачі « Медичної довідки про проходження психіатричного огляду» (форма 122-2/0)

ПОДРОБНЕЕ

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

З 1 квітня 2020 року для переходу від бюджетного фінансування спеціалізованих закладів охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції до оплати за надані медичні послуги населенню згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в Лікарні розпочато процес реєстрації з проходження етапів для контрактування з Національною службою здоров’я України. Деталізована інформація про стан готовності закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу, до контрактуваня з НСЗУ відображається на сайті Національної служби здоров’я України за посиланням:

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Президент підписав закон, що дає старт медичній реформі

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК

Безпека та довiра социологичне опитування

ПОДРОБНЕЕ

Дайджейст для медичних сотрудникiв

ПОДРОБНЕЕ

Дія.Цифрова освіта

Всеукраїнська школа онлайн